Ekim 2022

Yıldız Entegre

Kaynağını doğadan alan ‘gerçek üstü’ formülasyon ile şekillenen, Yıldız Entegre için geliştirdiğimiz sergileme tasarımımız Intermob 2022 Fuarında hayatla buluştu.

Projeyi incele

Kasım 2021

Kale Unicera

Markanın “İyi Bak Dünyana” konumlandırmasının akılcı ve yenilikçi bir platformda aktarıldığı sergileme tasarımı, sürdürülebilir üretim ve tüketim ilişkisine katkı sağlama sorumluluğunu da hatırlatıyor.

Projeyi incele