ProjeTurkish Stones/2012/Milano/900 m² KapsamSergi Küratörlüğü/Sergileme Tasarımı/Grafik TasarımPerspektif"Thus Spoke the Marble: The Journey Alters You" (Ve mermer dedi ki: Yol seni değiştirir.) sergisi Milano tasarım taftası kapsamında Superstudio Piu’nun 900 m²lik bahçesinde gerçekleşti. Mermerin hikaye anlatıcı rolünü üstlendiği serginin kuratörlük, kurumsal kimlik ve mekan tasarımını Demirden Design gerçekleşti. www.thusspokethemarble.com