ProjePaşabahçe/2017/Düsseldorf/295m² KapsamSergileme Tasarımı, Grafik Tasarım