ProjeNokia CeBIT/2006/İstanbul/450 m² KapsamSergileme Tasarımı, Grafik Tasarım PerspektifStand tasarımındaki amaç Nokia'nın yaratıcı, yenilikçi ve insana yakın olma özelliklerini tasarım ve müzik alanındaki yetkinliğine vurgu yaparak sunmaktı. Düşsel bir yapı ile standın bütününe yayılan duygu, ziyaretçilerin müzik ve teknoloji ile yakın bir ilişki içerisine girmelerine olanak verdi.