ProjeNokia CeBIT/2005/İstanbul/450 m² KapsamSergileme Tasarımı, Grafik Tasarım