ProjeNokia CeBIT/2004/İstanbul/450 m² KapsamSergileme Tasarımı, Grafik Tasarım