ProjeCam Ambalaj/2016/İstanbul Kapsamİç Mekan Tasarımı/Grafik Tasarım